Wkkgz en klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Massagepraktijk Diever voldoet aan deze eisen. Wat betekent dit voor jou als klant?

Je hebt een klacht
Massagepraktijk Diever doet de uiterste best om goede service te verlenen en tevreden klanten te hebben. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn, neem dan contact op met Marjolein van Tiggelen (telefoonnummer 06 – 21 56 76 27 of per mail). Stel dat wij er samen niet uitkomen of je wilt geen contact opnemen met Massagepraktijk Diever dan kun je gratis gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie (Geschilleninstantie Zorggeschil), waarbij Massagepraktijk Diever is aangesloten met ingang van 1 juli 2018. Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG.

Contact
Wanneer je een klacht hebt, kun je contact opnemen met het NIBIG via
klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Eenvoudig stappenplan
Wil je nog even op een rij zien waar je terecht kunt met je klacht en wat te doen? Klik dan hier.